Za izbor predsjednika i dopredsjednika Hrvatskog društva za intezivnu medicinu stigle su dvije prijave:

1. za Predsjednika HDIM-a doc.dr.sc. Jasminka Peršec
2. za dopredsjednika dr. Ada Barić Grgurević

Izborna skupština biti održana 22.09.2018. u 13 sati u KB Dubrava u sklopu 11. međunardonog kongresa o hemodinamskom monitoriranju

OBAVIJEST O RASPISIVANJU IZBORA ZA FUNKCIJU PREDSJEDNIKA I DOPREDSJEDNIKA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INTENZIVNU MEDICINU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

Izborna skupština Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu održati će se 22. rujna 2018. u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Molimo liječnike koji su zainteresirani za obavljanje funkcije predsjednika i prvog dopredsjednika Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu u razdoblju od narednih 4 godine, da do 07. rujna 2018. godine dostave svoje prijave.
Kandidirati se mogu liječnici koji imaju najmanje 2 godina aktivnog članstva u društvu.

Predsjednik kao i dopredsjednik podnose prijavu, a prijava mora sadržavati sljedeće:
1. Prijava za funkciju predsjednika, životopis te prijedlog rada vođenja društva u naredne 4 godine.
2. Prijava za funkciju dopredsjednika, životopis te prijedlog rada vođenja društva u naredne 4 godine.

Prijave se dostavljaju u ured tajništva Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu na adresu:
Klinička bolnica Dubrava
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu / Tajništvo HDIM-a
Av. G. Šuška 6.
10 000 Zagreb

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka ili prijave kojima nedostaje zatražena dokumentacija za kandidaturu neće se uzimati u obzir.

Predsjednik Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu
Prof.dr.sc. Ino Husedžinović