Kontakt

KB “Dubrava”
Klinika za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu
Av. G.Šuška 6
10 000 Zagreb

tel: 290 3440
fax. 290 2433

mail:
anestezija.predstojnica@kbd.hr

administrativna tajnica društva:
Sandra Milanovic
mob : 091 580991