Kongresi

Međunarodni kongres intenzivne medicine – Pula / 2023.

Pula, 28.-30. IV 2023. Prva obavijest i registracijski obrazac sa popisom pozvanih predavača dostupni su ovdje!

Simpozij intenzivne medicine –  Zadar / 2022.

Zadar, Hotel Kolovare – 20.-22. V 2022.

Program kongresa dostupan je ovdje.

Simpozij intenzivne medicine –  “Intenzivna medicina u doba COVID-19 – Što smo naučili?”

Tuheljske Toplice, Dvorac Mihanović, 8. X 2021.

Program kongresa dostupan je ovdje.

Simpozij intenzivne medicine –  “Napredni monitoring respiratorne funkcije”

KB Dubrava, Zagreb – 20. II 2020.

Program kongresa dostupan je ovdje.

12. međunarodni kongres o hemodinamskom monitoriranju –  12th international congress of hemodynamic monitoring

KB Dubrava, Zagreb – 20.-21. IX 2019.

Program kongresa dostupan je ovdje.

11. međunarodni kongres o hemodinamskom monitoriranju –  11th International Congress of Hemodynamic Monitoring

KB Dubrava, Zagreb – 21.-22. IX 2018.

Program kongresa dostupan je ovdje.